Μοτέρ ανοιγόμενων γκαραζόπορτ | i-need

Μοτέρ ανοιγόμενων γκαραζόπορτων

613.80€

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

Πέντε πηγαδίων 18 Πάτρα ΑΧΑΪΑΣ 26441

6944544400

mantzavinos@gmail.com

www.rollapatras.gr

Μοτέρ ανοιγόμενων γκαραζόπορτων, αυτοματισμός για τις ανοιγόμενες πύλες, μέγιστο μέγεθος των φύλλων 4.5 m – 300 kg