Ο καλύτερος κλειδαράς, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος ή τεχνίτης, για όλες τις εργασίες βρίσκεται στο i-need.

Α. Terms of use i-need

Η i-need προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και η i-need και/ ή οποιαδήποτε σχετιζόμενη/συνδεδεμένη με αυτό εταιρεία ή επιχείρηση (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες i-need μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε στους όρους αυτούς.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) σε όλες τις υπηρεσίες μας, που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση σε αυτές, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (στο εξής η «i-need») αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου υπό στοιχείο Β).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ” οιονδήποτε τρόπο.

...