Πως κάνω αλλαγές στο προφίλ μου

Home » Για Επαγγελματίες » Πως κάνω αλλαγές στο προφίλ μου
Οι αλλαγές γίνονται με τα εξής βήματα:
  • Πηγαίνω στο κουμπί που λεεί είσοδος επάνω δεξιά και πατάω το edit my profile
  • Είσοδος στο προφίλ μου
  • Αλλαγή των στοιχείων μου
  • Στις αλλαγές των εργασιών συμπληρώνω αν εμάθα κάτι καινούργιο και το διαχωρίζω με , παράδειγμα (για τον ηλεκτρολόγο: αντικατάσταση κεντρικού πίνακα, αντικατάσταση μπριζοδιακοπτών, πιστοποιητικά για την ΔΕΗ.) Όσο πιο πλούσια και αναλυτική η περιγραφή, τόσο το καλύτερο
  • Αν άλλαξα διεύθυνση, την τροποποιώ κατευθείαν για να την βλέπω στον χάρτη για καλύτερα αποτελέσματα
  • Αν θέλω να αλλάξω τα στοιχεία τιμολόγησης μπορώ.
  • Κάνω υποβολή και εάν ειναί όλα σωστά θα μου γράψει στην οθόνη ότι τα στοιχεία σας ενημερώθηκαν επιτυχώς