Ο καλύτερος κλειδαράς, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος ή τεχνίτης, για όλες τις εργασίες βρίσκεται στο i-need.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣHΣ i-need

 Η i-need προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και η i-need και/ ή οποιαδήποτε σχετιζόμενη/συνδεδεμένη με αυτό εταιρεία ή επιχείρηση (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες i-need μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε στους όρους αυτούς.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) σε όλες τις υπηρεσίες μας, που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση σε αυτές, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (στο εξής η «i-need») αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου υπό στοιχείο Β).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ” οιονδήποτε τρόπο.

 1. Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από το i-need και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και σημάτων και ανήκουν στο i-need ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το i-need για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό, προστατεύονται δε όλα από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της i-need και άλλων και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Η Εταιρία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την i-need υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα διακαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και των δικαιοδόχων της.

Η i-need δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν Χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

Επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με το όνομα της εταιρίας i-need ούτε βέβαια να περιέχουν αυτό.

 1. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της i-need δεν  θα: ι) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού και ιι) πωλήσετε, αδειοδοτήσετε (ή υποαδειοδοτήσετε), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας συμφωνίας με ή σε οποιονδήποτε άλλον, ιιι) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και v) να τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε, ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.
 2. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρία» αφορούν το i-need και τις συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες ή επιχειρήσεις.

- «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κατά κανόνα ο τελικός αποδέκτης υπηρεσιών ο οποίος βρίσκει και καλεί τον επαγγελματία, μάστορα ή τεχνικό μέσω των εφαρμογών μας για τα κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας μας.

- Ως «επαγγελματίες» αναφέρονται όλοι οι εγγεγραμένοι επαγγελματίες (μάστορες ή τεχνικοί) του i-need.

- Ως «εφαρμογή» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στο i-need και χρησιμοποιούνται από εσάς ώστε να καλέσετε ή να δείτε μάστορες ή τεχνικούς.

- Ως «έλεγχος διαθεσιμότητας» αναφέρεται το αυτόματο σύστημα εγγραφών 3θέσεων ανά περιοχή και ειδικότητα, μόλις καλυφθούν οι θέσεις, η περιοχή κλείνει και ανοίγει πάλι μόλις ελευθερωθεί κάποια θέση, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε μέχρι 2 θέσης το αριθμό των καταχωρήσεων επαγγελματιών σε μία περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη των όγκο των κλήσεων σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε πάντα άμεσα και ποιοτικά τις υπηρεσίες τους.

-   Ως « αναζήτηση » αναφέρεται η μοναδική μας (στον κλάδο αυτόν) μηχανή αναζήτησης έως σήμερα, στην οποία οι χρήστες πλέον δεν αναζητούν τον επαγγελματία ανά περιοχή αλλά με γνώμονα την χιλιομετρική απόσταση που του χωρίζει από αυτούς.

 1. H παροχή των υπηρεσιών μας συνίσταται στην ενημέρωση-πληροφόρηση χρήστη υπηρεσιών για επαγγελματίες-τεχνικούς ανά κατηγορίες και χιλιομετρική απόσταση και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα και εφαρμογές μας κάθε πληροφορίας, παρατήρησης και σχολίου που εσείς (χρήστες και επαγγελματίες) μας γνωστοποιείτε. Ως εκ τούτου, τόσο οι επαγγελματίες είναι πλήρως υπεύθυνοι για τα στοιχεία τους και κάθε μεταβολή τους, όπως αυτά καταχωρούνται σε εμάς (εφαρμογή στο κινητό αλλά και στην ιστοσελίδα) αλλά και για τον τρόπο εμφάνισή του προφίλ τους στο λογισμικό μας, το οποίο και θα πρέπει να επικαιροποιούν .

Παρά το γεγονός ότι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκτέλεση των i-need υπηρεσιών μας, δεν είμαστε πάντα σε θέση να επαληθεύουμε, ούτε και μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες που μας αποστέλλετε είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών που εμφιλοχωρούν σε αυτές. Ο εκάστοτε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας παρά την προσπάθεια που καταβάλλουμε δεν μπορεί να θεωρηθεί πάντα ότι είναι σε ακριβή θέση να επιβεβαιώσει την ποιότητα, το επίπεδο, τις υπηρεσίες ή την βαθμολογία του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται, αφού κατά κανόνα οι καταχωρήσεις γίνονται από εσάς.

 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την i-need μόνο εάν έχετε εγγραφεί. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι ενήλικοι και δικαιοπρακτικά ικανοί, σύμφωνα με το νόμο, άλλως δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία i-need. Επίσης αν για κάποιο λόγο ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

Για την εγγραφή σας είτε ως χρήστης είτε ως επαγγελματίας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας. Προσοχή οι φόρμες και αιτήσεις για τους χρήστες είναι διαφορετικές από αυτές των επαγγελματιών.

Για την καταχώρησή σας ως επαγγελματίας θα πρέπει να διαθέτετε άδεια εργασίας σχετική με την τεχνική δραστηριότητα που δηλώνετε και έναρξη επιτηδεύματος. Αν συντρέχει στο πρόσωπό σας και η εμπορική δραστηριότητα αυτό δεν εμποδίζει την καταχώρησή των στοιχείων σας αρκεί να αναγράφεται στην έναρξή σας και η τεχνική σας ιδιότητα. Η i-need ή ο εκάστοτε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να σας ζητήσει να προσκομίσετε και επιδείξετε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιεσδήποτε μεταβολές στη δραστηριότητά σας (ειδικότητα, έδρα, τηλέφωνα κ.α ) θα πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως στην i-need.

Η εγγραφή στο i-need και η χρήση του από εσάς ως επαγγελματία, είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του λογαριασμού σας σε τρίτα πρόσωπα. Παραβίαση αυτή οδηγεί σε άμεση, οριστική και αμετάκλητη διακοπή της συνεργασίας σας με το i-need.

 1. i-need, συμφωνείτε και αποδέχεστε:

            6.1. Να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Η i-need δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν η i-need έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η i-need έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως χρήστη είτε ως μάστορα, είτε ακόμα και να αναστείλει ή να τερματίσει, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των i-need υπηρεσιών μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας ενώ θα εκπίπτει και ως ποινική ρήτρα η δοθείσα στην αρχή της συνεργασίας μας εγγραφή, επιφυλασσόμενου της i-need να αξιώσει και την ανόρθωση κάθε είδους ζημιάς που δεν καλύπτεται από αυτό το ποσό.

            6.2. Ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την i-need: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό την i-need, για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

            6.3. Να αντιμετωπίζετε τους χρήστες-πελάτες που σας συστήθηκαν μέσω i-need με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη, ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία σε αυτούς άλλως να απέχετε από κάθε σχετική ή συναφή με αυτές πράξη που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη των άλλων χρηστών ή επαγγελματιών ή ακόμα και τη δική μας φήμη μας. Σε περίπτωση αθέτησή αυτής της υποχρέωσής σας, υποχρεούστε σε αποζημίωση και ανόρθωση κάθε ζημιάς που έχετε προκαλέσει εξαιτίας παραβίασης από μέρους σας του όρου αυτού αλλά και της παρούσας συμφωνίας.

            6.4. ότι δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από τρίτους χρήστες της i-need μέσω της ιστοσελίδας μας ή της εφαρμογής μας γενικά. Εφόσον το επιθυμείτε είμαστε στη διάθεσή σας μέσω της ιστοσελίδας μας προκειμένου να ακούσουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη.

            6.5. Να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανόνες κατά την χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας της i-need.

            6.6. Να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς, εκτός και αν διαθέτετε σχετική προς τούτο έγγραφη άδεια του άλλου χρήστη.

            6.7. Επίσης η ιστοσελίδα που δηλώνετε στο προφίλ σας και καταχωρείται στην φόρμα σας είναι η επαγγελματική σας σελίδα και είναι αυστηρώς προσωπική η χρήση της από εσάς.

            6.8. Ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας i-need μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον  πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών. Η i-need δεν ευθύνεται ούτε διατηρεί κάποιας μορφής συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου ή εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με αποτέλεσμα να μην σχετίζεται με τις χρεώσεις αυτές

            6.9. Να ανταποκριθείτε άμεσα στην κλήση που σας έγινε από τον χρήστη, ενημερώνοντας τον για την δυνατότητα ή ευχέρεια σας να του παρέχετε ή όχι τις υπηρεσίες σας, μέσα σε εύλογο χρόνο που δεν θα υπερβαίνει όμως τις 2 ώρες, εκτός και αν πρόκειται για υπηρεσίες, που χρήζουν άμεσης επέμβασης από επαγγελματία.

            6.10. Να ανέχεστε ως επαγγελματίας την τοποθέτηση στο κατάστημά ή το επαγγελματικό σας αυτοκίνητο, σχετικό διαφημιστικό και προωθητικό υλικό της i-need. Τέτοιο υλικό θα παρέχεται σε εσάς από την i-need χωρίς δικής σας φυσικά επιβάρυνση αλλά και χωρίς περαιτέρω αξίωσή σας για αποζημίωση χρήσης.

 1. Οι επαγγελματίες αποδέχονται την αξιολόγηση τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από τους χρήστες-αποδέκτες των υπηρεσιών της i-need ενώ οι χρήστες οφείλουν στη διαδικασία αυτή να είναι αντικειμενικοί περιορίζοντας τους σχολιασμούς τους στην παροχή των υπηρεσιών που έλαβαν και μόνο.

            7.1.Το ολοκληρωμένο σχόλιο του χρήστη μπορεί α)να ανέβει στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας στο προφίλ του επαγγελματία με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των άλλων χρηστών σχετικά με το επίπεδο υπηρεσιών, την ποιότητα του επαγγελματία, την συνέπεια και την τιμή του β) να χρησιμοποιηθεί (στο σύνολο ή εν μέρει) και να διατεθεί από την i-need κατά την κρίση του (π.χ για την εμπορία, την προώθηση ή την βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την i-need.

            7.2.Οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στο σχόλιο αλλά δεν είναι δυνατό να συνδιαλέγονται ή να αντιπαρέρχονται μεταξύ τους με τον τρόπο αυτό μέσω της ιστοσελίδας μας.

            7.3 Η i-need διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί ή ακόμα και να αφαιρέσει σχόλια προσβλητικά ή άσχετα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

            7.4 Η φόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις-διαφημίσεις ή να περιέχει οποιαδήποτε κίνητρα.

 1. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, με ετήσιες χρεώσεις βαρύνονται μόνο οι επαγγελματίες, η δε i-need δεσμεύεται πως για τα επόμενα 2 χρόνια, η εγγραφή των επαγγελματιών να παραμείνει στα 50 κατ΄έτος ευρώ συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε Φ.Π.Α. Οι χρήστες δεν επιβαρύνονται με κάποιο ποσό για τις υπηρεσίες μας. Επίσης η εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα διατίθεται δωρεάν.
 2. Διαρκώς αναζητούμε τρόπους ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε την i-need. Δύναται λοιπόν να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη καταχώρησή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.
 3. Η i-need χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις περιπτώσεις που το απαιτεί ο νόμος ή οι αρμόδιες αρχές ( ενδεικτικά δικαστικές, εισαγγελικές, φορολογικές), δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

            10.1. Οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες ή επιχειρήσεις αλλά και το προσωπικό που απασχολείται σε εμάς και σε αυτές, ακόμα και οι πράκτορες και αντιπρόσωποί μας, έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας, προκειμένου να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας προς εσάς και προς όφελός σας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής έρευνας, ελέγχου, συμμόρφωσης). Προσοχή στη δήλωση απορρήτου, κατωτέρω υπό στοιχεία Β για περισσότερες πληροφορίες.

            10.2. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης (username -password) που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στην i-need. Η i-need δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από υπαιτιότητά σας από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του από έναν τρίτο ο οποίος και θα αποκτήσει με αυτό τον τρόπο πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την i-need στο info@i-need.gr

            10.3. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου μας.

 1. Με τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συμφωνία και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας i-need, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε  την εταιρία αλλά και κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό ) που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με αυτή (ενδεικτικά εταιρίες, τους διανομείς, τους διευθυντές, υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, διακαιοδόχους, πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού) αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε μορφής (παραγωγής, κέρδους, εσόδων, συμβολαίου, πελατείας ή φήμης, αποζημίωσης), (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον επαγγελματία, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) τα οποία οφείλονται στην χρήση ή την αδυναμία χρήσης, την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που προκύπτουν,ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες)(συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής),ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας, (vi) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το Λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη (vii) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν.
 2. Η i-need απαλλάσσετε από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημιές που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την πρόταση συγκεκριμένων επαγγελματιών σύμφωνα με σχετική φόρμα αναζήτησης που υπάρχει στην ιστοσελίδα της, διαμορφωμένη με βάση τις ανάγκες-απαιτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια χρηστών και απόσταση μεταξύ επαγγελματία και χρήστη. Η i-need πέρα από τον ενημερωτικό της χαρακτήρα δεν λαμβάνει μέρος σε τυχόν διαφορές, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς (χρήστες και επαγγελματίες). Δεν είμαστε σε θέση και δεν μεσολαβούμε με οποιοδήποτε τρόπο στη συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ χρήστη και επαγγελματία πόσο μάλλον αναφορικά με τη διαχείριση, τακτοποίηση ή εγγύηση των πληρωμών σας.  Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του λογισμικού, ή την υπηρεσία (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσάς(χρήστες και επαγγελματίες). Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε χρηστών και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την i-need από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας i-need, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που συστήθηκαν σε εσάς από το λογισμικό ή την υπηρεσία i-need. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι το i-need δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του χρήστη.
 3. Το i-need διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό σας ως χρήστη ή επαγγελματία, και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν:(i) παραβιάζετε οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) χρησιμοποιείτε δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) το i-need αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές σας έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στο i-need, (iv) δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένος ως επαγγελματίας να παρέχετε υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού σας στο λογισμικό μας.

Το i-need μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Το i-need δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας i-need.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία i-need και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή.

 1. Το i-need δεν υποχρεούται να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, είναι στη διακριτική του ευχέρεια από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και να αναβαθμίζει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε (χρήστες και επαγγελματίες) σε μια τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.
 2. Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της i-need. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη. Η i-need διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρία, (ii) αγοραστή ενεργητικού ή (iii) καθολικό ή ειδικό της διάδοχος. Ο εκάστοτε δικαιοπάροχος της i-need υπεισέρχεται στην παρούσα με τους ίδιους όρους..
 3.  

            16. 1 Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη, επαγγελματία και του i-need σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη ή επαγγελματία.

            16.2 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ήτοι i-need και επαγγελματίες ή i-need και χρήστη, ότι η παρούσα δεν αποτελεί σύμβαση έργου ή εργασίας, ούτε εντάσσεται σε σχέση αντιπροσωπείας ή ακόμα και franchise.

            16.3 Η ακυρότητα μίας διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν καθιστά άκυρες, όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

            16.4 Η αδυναμία του i-need, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάσει καθ” οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του i-need να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια.

            16.5 Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα και σχετίζεται με την εφαρμογή των όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους ανωτέρω όρους.