Βλάχος Τεχνικά έργα Ηλεκτρολόγος Κορωπί | i-need

Βλάχος Τεχνικά έργα

Ηλεκτρολόγος

Βασιλέως Κωνσταντίνου 264 Κορωπί Αττικής 194 00
2106627225
6936095567
vlachos.texnikh@gmail.com
www.vlachospumps.gr
Ποιότητα rating
Συνέπεια rating
Τιμή rating

Περιγραφή εργασιών

Ηλεκτρικά έργα, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας, εξοπλισμός γεώτρησης, ολοκληρωμένα αντλιτηκά συστήματα, πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου.