ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΜΠΙΘΗΣ Ηλεκτρολόγος Θήβα | i-need
Ποιότητα rating
Συνέπεια rating
Τιμή rating

Περιγραφή εργασιών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΜΠΙΘΗΣ Ηλεκτρολόγοι Θήβα

Ηλεκτρολόγος Θήβα, ηλεκτρολόγος σε Θήβα. Ο κος Κριμπίθης, ηλεκτρολόγος, στη Θήβα, αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από την εκπόνηση της μελέτης έως και το τελικό στάδιο της υλοποίησης, με πλήρως καταρτισμένα συνεργεία και ίδια υλικά, σε συνεργασία με τις πλέον γνωστές και αξιόπιστες εταιρείες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε ανταγωνιστικές τιμές και σταθερά χρονοδιαγράμματα. Παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών, οικιών, ειδικές εγκαταστάσεις αυτοματισμών, γεωτρήσεων, ελαιουργίων