Έλεγχος αποχετεύσεων με κάμερ | i-need

Έλεγχος αποχετεύσεων με κάμερα απο την ασκληπιός αποφράξεις, Συχνές αιτίες φραξίματος των αποχετεύσεων είναι, διάφορες κακοτεχνίες ρίζες δέντρων που έχουν εισχωρήσει στην αποχέτευση ιζήματα λημμάτων κακή χρήση της αποχέτευσης