Αντικατάσταση σε σιτες στην πε | i-need

Αντικατάσταση σε σιτες στην περιοχή της βάρης.

120.00€

Ευάγγελος Πάσχος

Άνδρου 44, Κίτσι, Ελλάδα

6977792841

6977792841

Vioprofile@gmail.com

www.facebook.com/Vioprofile/

Αντικατάσταση σε σήτες πλισέ από κeβλαρ κορδόνι και ανθεκτικό πανί από νήμα plexi glass.