Τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων | i-need

Τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων

34.72€

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

Πέντε πηγαδίων 18 Πάτρα ΑΧΑΪΑΣ 26441

6944544400

mantzavinos@gmail.com

www.rollapatras.gr

Τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων, 2x τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων 433.92Mhz και αντιγραφικό