Σερετάκης Θανάσης Car Garage Pilaia | i-need

Σερετάκης Θανάσης Car Garage Pilaia

Car Garage

Προφήτη Ηλία 11 Πυλαία Θεσσαλονίκη 546 3
2310315302
6946951979
opelserv@hotmail.com
www.facebook.com/OPEL-Service-Seretakis-596415097103145
Quality rating
Consistency rating
Price rating